Päron

Pyrus communis
Päron har odlats i flera tusen år av bl a grekerna. Även romarna odlade päron och man vet, att det vid den tiden odlades omkring 50 olika sorter.

Romarna spred päronodlingen till resten av Europa och särskilt i Frankrike vann päron stor publicitet. I Sverige odlades päron under medeltiden. Vid kolonisationen av Nordamerika på 1600-talet förde européerna med sig päron till Amerika.

Idag odlas päron i alla världsdelar.
Det finns en mängd sorter, som ger ett stort urval med olika säsong, smak och arom, beroende på olika växtbetingelser.

Päron skördas omogna och får mogna fram under lagring. Mogna päron är mjuka och saftiga.
Hållbarheten är kort och de bör förvaras kallt.

Källa: www.ewerman.se