Äpplen

Malus domestica
Äpplen växer vilt på många ställen i världen och man är inte helt säker på varifrån det ursprungligen kommer. I Europa finns vilda äpplen i form av små träd med tornar och beska, sura frukter. I Västra Asien är de vilda äpplena stora och söta och växer på ett buskformat träd utan tornar. Utifrån dessa former har det tidigt skapats ett antal sorter, som använts som livsmedel.

Redan på medeltiden odlade man i Medelhavsländerna ett stort antal sorter, och i nordvästra Indien och Kina är odlingen också av gammalt datum.

Ympning har varit känd i minst 2000 år. Klostren har betytt mycket för utbredning av äpplen i Europa. De äldsta sortbeskrivningarna kommer från ett kloster i England och är från år 1204. Senare förde européerna äppelträd med sig vid koloniseringen av Amerika. Också vid senare koloniseringar, t ex av Australien och Nya Zeeland, förde européerna med sig äpplen och lade grunden för den stora produktionen i dessa områden.

Det finns en mängd äppelsorter, varav några är mycket gamla. Äldst av de sorter vi känner i Norden är Gråsten/Gravensteiner, från ca år 1700 samt några sorter från början av 1800-talet, häribland Cox Orange, Jonathan och McIntosh. Under höst och vinter finns svenska äpplen. Hela året importeras också betydande mängder.
De skördas trädmogna och får sedan mogna fram till att bli ätmogna och de bör förvaras svalt.

Källa: www.ewerman.se