Citrusfrukter

Citrusfrukter finns hela året.
De skördas mogna och är alltså mogna även om skalet skiftar i grönt. Man mäter balansen mellan syra och socker innan skörden påbörjas. Någon eftermognad sker inte.

Citrusfrukter är C-vitaminrika och en viktig källa under vinterhalvåret eftersom vi inte kan bilda eller lagra vitaminet utan måste tillföra det varje dag.

Källa: www.ewerman.se