Meloner

Melonerna antages ursprungligen komma från varma delar av Asien där de odlats i årtusenden. Härifrån har de spridits via Mindre Asien till Europa och Afrika. Romarna kände till meloner. Det vet man eftersom frukten förekommer på avbildningar från det gamla Rom. Man anser att det är Columbus som fört melonerna till Amerika, där de blivit en betydelsefull gröda. Vattenmelonens vilda förfäder växer i torra delar av Afrika.

Melon är en 1-årig klängväxt. De vattenrika frukterna innehåller en mängd frön. Det finns många sorter och former, bl a som följd av att meloner odlats överallt i världen och därför under mycket skilda förhållanden i de olika områdena.

Källa: www.ewerman.se